KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

  KSIĘGI RACHUNKOWE
  Prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów podatkowych podatku dochodowego osób fizycznych lub prawnych oraz VAT.

 • Przygotowanie we współpracy z Klientem zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości.
 • Bieżące prowadzenie ksiąg i ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie dokumentów źródłowych dostarczonych przez Klienta.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 • Prowadzenie ewidencji pomocniczych do ksiąg rachunkowych jak : ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia.
 • Sporządzenie kalkulacji miesięcznej stanowiącej podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy osób prawnych CIT.
 • Sporządzanie rocznych deklaracji od osób prawnych.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT, VAT-UE.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW,
prowadzona w oparciu o rozporządzenie ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz w oparciu o przepisy ustawy podatku dochodowego osób fizycznych i podatku VAT.

 • Bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie dostarczonych dokumentów źródłowych.
 • Sporządzanie kalkulacji miesięcznej stanowiącej podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy
  osób fizycznych.
 • Prowadzenie ewidencji pomocniczych jak : ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia.
 • Sporządzanie rocznych deklaracji (zeznania roczne, PIT-36, PIT-36L).
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT, VAT-UE.